POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre. Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați.

Cine suntem ?

Bellamia Beauty Femina SRL (denumită în continuare „Bellamia”), este o  persoană juridică română, cu sediul în Str. Ghe. Doja, Nr. 4, Bl. 4A, Ap. 23, 800120, Galați, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J17/1536/30.12.2013, având CUI 32621081.

Care este temeiul juridic al prelucrării ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

În ce situații, cu ce scop și ce date prelucrăm ?

Situațiile în care Bellamia va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal, scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate și lista datelor solicitate în fiecare situație sunt următoarele: 

 1. Prestarea de servicii – colectăm și prelucrăm următoarele date cu scopul principal de a oferi posibilitatea comunicării cu dumneavoastră, în calitate de client și cu ocazia întocmirii fișei de client, pentru a depista eventualele contraindicații și pentru a stabili strategia optimă de terapie: nume, prenume, nr. telefon, adresa de email, date privind starea de sănătate;
 2. Din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului din pagina de Contact de pe site-ul nostru. Se pot include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.
 3. Din corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.
 4. Menționarea sau citarea în publicații, articole de presă etc. în legătură cu serviciile prestate de Bellamia. Se pot include numele, funcția și declarația Dvs.
 5. Apariția în fotografii sau filmări ce ilustreaza serviciile prestate de Bellamia, acestea putând fi făcute publice pe internet (web, rețele de socializare, etc.) sau în presa scrisă. Se pot include numele și fotografii sau filmări cu Dvs.

Prin activitatea desfășurată, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

 • suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
 • în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu personalul firmei, cu site-ul www.bella-mia.ro sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al nostru, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul www.bella-mia.ro numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați site-ul www.bella-mia.ro, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare.
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site (inclusiv data și ora), informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

 • pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;
 • pentru a îmbunătăți site-ul www.bella-mia.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;
 • pentru administrarea site-ului www.bella-mia.ro;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;
 • pentru a păstra site-ul www.bella-mia.ro în condiții de siguranță;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.

Cui transmitem datele cu caracter personal ?

Bellamia nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Folosim măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Bellamia nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softurilor de găzduire. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverelor care găzduiesc site-ul și fișierele firmei.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

 • Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic, companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
 • Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

Bellamia efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de noi. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către noi, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal ?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți Client sau Partener Comercial, vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Ce drepturi aveți ?

Aveți următoarele drepturi conform legislației în domeniu:

 • Dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de firma noastră;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
 • Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră.

Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Bellamia sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@bella-mia.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Bellamia vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format. Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Bellamia gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Bellamia poate:

 • fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

Ultima actualizare: 3 decembrie 2019.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică; ea este disponibilă permanent în ultima versiune la adresa: https://www.bella-mia.ro/politica-de-confidentialitate/.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Bellamia, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim !